Kdo si s námi zacvičí, všechny smutky vyléčí !

Kdo si s námi zacvičí, všechny smutky vyléčí !

Obrázek uživatele Věra Smejkalová

 

Cvičení je určeno dětem od 4 do 6 let.

Potřeba pohybu je v předškolním věku jednou ze základních biologických potřeb dítěte.

Částečně ji může dítě uspokojovat formou cíleného a řízeného cvičení. Děti cvičí samostatně, bez rodičů, neprobíhá žádný výběr podle výkonnosti a talentu. Cvičení je přístupné i méně obratným, úzkostným či hyperaktivním dětem, protože se přizpůsobuje jejich schopnostem a možnostem a probíhá ve skupině, které se na nářaďové cvičení rozdělují do družstev.

Úvod cvičení je věnován rozvoji přirozených pohybů s použitím vhodné motivace, dále se procvičují všechny svalové partie formou zdravotních cviků (využíváme tradiční i netradiční náčiní, říkadla), pokračuje se cvičením na nářadí a jeho různých sestavách s dopomocí a záchranou cvičitele a závěr hodiny patří pohybovým hrám, rozvoji jemné motoriky, rozumové výchovy.

Přijďte poznat nové kamarády a protáhnout si tělíčka!

PŘEDŠKOLNÍ DĚTI (4-6 LET)

Všestrannost - emailový zpravodaj

Novinky z odboru na Váš email.