Tenis / Hrací řád

Hrací řád tenisového oddílu

Obrázek uživatele evonasek

Rozvrh kurtů.  Obsazenost kurtů závodními družstvy.  Poplatky.  Údržba kurtů.

Kurty č. 1, 2, 3.

Kurty č. 1 2 3 jsou vyhrazeny pouze pro členy a čekatele oddílu tenisu, kurt č. 3 ve vyhrazeném čase též pro tenisovou školičku a tréninky dětí. Určené hrací hodiny pro jednotlivé kategorie členů a čekatelů  -  Dospělí, Dorost, Děti jsou uvedeny v příloze rozvrh kurtů zde.

Obsazování kurtů 1, 2, 3 se zajišťuje hracími známkami s vyznačeným jménem. Známkou lze rezervovat pouze jednu hrací jednotku, to je 90 minut. Zavěšování je povinné od 15:00. Známku lze zavěsit nejdříve 30 minut před začátkem hraní. Není nutno setrvat na kurtech. Do zahájení hry musí viset známky všech hrajících hráčů.Známky se nesmí převěšovat. Hraní na kurtech 1, 2 a 3 nelze telefonicky rezervovat.

Probíhá-li na kurtu č.3 tréninková hodina tenisové školičky (mimo její vyhrazené hodiny viz. rozvrh kurtů zde) musí být kurt na vyzvání pro potřebu členů a čekatelů uvolněn. Je žádoucí, aby hru členové na kurtu 3 plánovali začít v celou hodinu, aby případný trénink mohl být dokončen resp. nezačal. Ideální je dohoda s trenéry.  

Hráči jsou povinni zahájit hru nejpozději 10 minut od deklarované hodiny zavěšením. Nečlenové mohou hrát jako hosté členů a čekatelů, avšak na vyzvání příchozích členů či čekatelů musí do 30 minut uvolnit kurt.

Kurty č. 4, 5, 6

Kurty č. 4 /antukový kurt/ a  5, 6 /umělý povrch/ jsou vyhrazeny pro hraní pronajímatelů, veřejnosti, čekatelů a členů oddílu. Kurt č. 4 od 18.00 je vyhrazen pouze pro hraní členů a čekatelů. V případě, že není obsazen, může být využíván tenisovou školičkou. Po vyzvání však školička musí do 30 minut uvolnit kurt pro hraní členů a čekatelů.

Hraní na těchto kurtech je nutné telefonicky rezervovat u správce kurtů, na telefonních číslech: 724 265 022 (pí. Kateřina Peterková).

Lze rezervovat pouze jednu hrací jednotku /HJ/ to je 90 minut. Rezervování více než jedné HJ je nepřípustné, další HJ lze rezervovat až po jejím odehrání. Poplatky pro veřejnost viz níže, členové a čekatelé oddílu neplatí.

Obsazení kurtů v době turnajů a závodní soutěže bude vyvěšeno.

Poplatky

Oddílový příspěvek + členské sokolské příspěvky společné pro členy a čekatele naleznete zde.

Každý člen a čekatel je povinen zaplatit oddílové příspěvky do 30.4. aktuálního roku. Po tomto datu se příspěvek navyšuje o 500 Kč. Pokud nebude příspěvek uhrazen do 30.9. aktuálního roku bude automaticky člen vyloučen a bude mu ukončeno členství v oddíle.  Před zahájením vlastního hraní musí být uhrazen oddílový příspěvek a odpracované nebo zaplacené brigádnické hodiny v níže uvedeném rozsahu.

Udržovací příspěvek 900,- /rok (tato možnost pouze v případě dlouhodobé nemoci, nebo dlouhodobého pobytu v zahraničí, pouze členové, kteří vůbec v průběhu sezóny nehrají). V případě, že se člen, který zaplatil udržovací příspěvek, rozhodne kurty používat, je povinen doplatit plnou výši členského a oddílového příspěvku.

Poplatek za neodpracovanou brigádu 400,- /hod

Brigády

Muži celkem 5 hodin, z toho: 3- 4 hodiny do začátku hraní + 1-2  hodiny dle potřeby v průběhu, nebo na konci sezóny.

Ženy, děti celkem 3 hodiny, z toho 2 hodiny do začátku hraní + 1 hodina dle potřeby v průběhu, nebo na konci sezóny.

Tenisový oddíl - emailový zpravodaj

Novinky z oddílu na Váš email.